Θέματα Εξετάσεων


Δείτε τα θέματα του Υπουργείου Παιδείας

Δείτε τις Βάσεις του Υπουργείου Παιδείας

 

 

ΘΕΜΑΤΑ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2013

Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ

 • Παρασκευή 31/05/2013

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (επιλογής κατευθύνσεων)

Θέματα

Απαντήσεις

 

 • Τετάρτη 29/05/2013

Χημεία (Θετικής κατεύθυνσης)

Θέματα

Απαντήσεις

 

Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον (τεχνολογική κατεύθυνση, κύκλος πληροφορικής και υπηρεσιών)

Θέματα

Απαντήσεις

 

 • Δευτέρα 27/05/2013

Μαθηματικά (Θετικής & Τεχνολογικής κατεύθυνσης)

Θέματα

Απαντήσεις

 

 • Παρασκευή 24/05/2013

Βιολογία (Θετικής κατεύθυνσης)

Θέματα

Απαντήσεις

 

Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης επιχειρήσεων (Τεχνολογικής κατεύθυνσης)

Θέματα

Απαντήσεις

 

 • Τετάρτη 22/05/2013

Φυσική (Θετικής & Τεχνολ/κής κατεύθυνσης)

Θέματα

Απαντήσεις

 

 • Δευτέα 20/05/2013

Βιολογία (Γενικής παιδείας)

Θέματα

Απαντήσεις

 

Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής (Γενικής παιδείας)

Θέματα

Απαντήσεις

 

 • Παρασκευή 17/05/2013

Νεοελληνική Γλώσσα (Γενικής παιδείας)

Θέματα

Απαντήσεις

 

ΘΕΜΑΤΑ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2012

Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ

 • Τρίτη 5/06/2012

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (επιλογής κατευθύνσεων)

Θέματα

Απαντήσεις

 

 • Παρασκευή 1/06/2012

Χημεία (Θετικής κατεύθυνσης)

Θέματα

Απαντήσεις

 

Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον (τεχνολογική κατεύθυνση, κύκλος πληροφορικής και υπηρεσιών)

Θέματα

Απαντήσεις

 

 • Τετάρτη 30/05/2012

Βιολογία (Θετικής κατεύθυνσης)

Θέματα

Απαντήσεις

 

Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης επιχειρήσεων (Τεχνολογικής κατεύθυνσης)

Θέματα

Απαντήσεις

 

 • Δευτέρα 28/05/2012

Μαθηματικά (Θετικής & Τεχνολογικής κατεύθυνσης)

Θέματα

Απαντήσεις

 

 • Παρασκευή 25/05/2012

Φυσική (Θετικής - Τεχνολ/κής κατεύθυνσης)

Θέματα

Απαντήσεις

 

 • Τετάρτη 23/05/2012

Βιολογία (Γενικής παιδείας)

Θέματα

Απαντήσεις

 

Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής (Γενικής παιδείας)

Θέματα

Απαντήσεις

 

 • Δευτέρα 21/05/2012

Νεοελληνική Γλώσσα (Γενικής παιδείας)

Θέματα

Απαντήσεις

 

ΘΕΜΑΤΑ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2011

Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ

 • Τετάρτη 25/05/2011

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (επιλογής κατευθύνσεων)

Θέματα

Απαντήσεις

 

 • Δευτέρα 23/05/2011

Λατινικά (Θεωρητικής κατεύθυνσης)

Θέματα

Απαντήσεις

 

Χημεία (Θετικής κατεύθυνσης)

Θέματα

Απαντήσεις

 

Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον (τεχνολογική κατεύθυνση, κύκλος πληροφορικής και υπηρεσιών)

Θέματα

Απαντήσεις

 

 • Παρασκευή 20/05/2011

Αρχαία Ελληνικά (Θεωρητικής κατεύθυνσης)

Θέματα

Απαντήσεις

 

Φυσική (Θετικής & Τεχνολογικής κατεύθυνσης)

Θέματα

Απαντήσεις

 

 • Τετάρτη 18/05/2011

Ιστορία (Θεωρητικής κατεύθυνσης)

Θέματα

Απαντήσεις

 

Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων & Υπηρεσιών (Τεχνολογικής κατεύθυνσης)

Θέματα

Απαντήσεις

 

Βιολογία (Θετικής κατεύθυνσης)

Θέματα

Απαντήσεις

 

 • Δευτέρα 16/05/2011

Νεοελληνική Λογοτεχνία (Θεωρητικής κατεύθυνσης)

Θέματα

Απαντήσεις

 

Μαθηματικά (Θετικής - Τεχνολ/κής κατεύθυνσης)

Θέματα

Απαντήσεις

 

 • Σάββατο 14/05/2011

Βιολογία (Γενικής παιδείας)

Θέματα

Απαντήσεις

 

Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής (Γενικής παιδείας)

Θέματα

Απαντήσεις

 

 • Πέμπτη 12/05/2011

Νεοελληνική Γλώσσα (Γενικής παιδείας)

Θέματα

Απαντήσεις

 

 

ΘΕΜΑΤΑ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2010

Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ

 • Δευτέρα 31/05/2010

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (κατεύθυνσης)

Θέματα

Απαντήσεις

 

 • Παρασκευή 28/05/2010

Χημεία (Θετικής κατεύθυνσης)

Θέματα

Απαντήσεις

 

Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμμ. περιβάλλον (τεχνολογική κατεύθυνση, κύκλος πληροφορικής και υπηρεσιών)

Θέματα

Απαντήσεις

 

Λατινικά (Θεωρητικής κατεύθυνσης)

Θέματα

Απαντήσεις

 

 • Τετάρτη 26/05/2010

Φυσική (Θετικής και Τεχνολογικής κατεύθυνσης)

Θέματα

Απαντήσεις

 

Αρχαία (Θεωρητικής κατεύθυνσης)

Θέματα

Απαντήσεις

 

 • Παρασκευή 21/05/2010

Ιστορία (Θεωρητικής κατεύθυνσης)

Θέματα

Απαντήσεις

 

Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων & Υπηρεσιών (Τεχνολογικής κατεύθυνσης)

Θέματα

Απαντήσεις

 

Βιολογία (Θετικής κατεύθυνσης)

Θέματα

Απαντήσεις

 

 • Τετάρτη 19/05/2010

Μαθηματικά θετικής & Τεχνολ. κατεύθυνσης

Θέματα

Απαντήσεις

 

Νεοελληνική Λογοτεχνία Θεωρητικής κατεύθυνσης

Θέματα

Απαντήσεις

 

 • Δευτέρα 17/05/2010

Βιολογία (Γενικής παιδείας)

Θέματα

Απαντήσεις

 

Μαθηματικά & Στοιχεία στατιστικής (Γενικής παιδείας)

Θέματα

Απαντήσεις

 

 • Παρασκευή 14/05/2010

Νεοελληνική Γλώσσα (Γενικής παιδείας)

Θέματα

Απαντήσεις

 

 

ΘΕΜΑΤΑ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2009

Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ

 • Παρασκευή 29/05/2009

Αρχές Οικονομικής θεωρίας (κατεύθυνσης)

(Μέρος 1ο) - Θέματα

(Μέρος 2ο) - Απαντήσεις

 

 • Τετάρτη 27/05/2009

Λατινικά (Θεωρητικής κατευθ.)

(Μέρος 1ο) - Θέματα

(Μέρος 2ο) - Απαντήσεις

 

Ανάπτυξη Εφαρμογών (Τεχνολογικής κατευθ.)

(Μέρος 1ο) - Θέματα

(Μέρος 2ο) - Απαντήσεις

 

Χημεία (Θετικής κατευθ.)

(Μέρος 1ο) - Θέματα

(Μέρος 2ο) - Απαντήσεις

(Μέρος 3ο) - Απαντήσεις

 

 • Δευτέρα 25/05/2009

Φυσική (Θετικής & Τεχνολογικής κατευθ.)

(Μέρος 1ο) - Θέματα

(Μέρος 2ο) - Απαντήσεις

 

Αρχαία Ελληνικά (Θεωρητικής κατεύθυνσης)

(Μέρος 1ο) - Θέματα

(Μέρος 2ο) - Απαντήσεις

 

 • Παρασκευή 22/05/2009

Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης επιχειρήσεων & υπηρεσιών (Τεχνολογικής κατευθ.)

Θέματα / Απαντήσεις

 

Βιολογία (Θετικής κατεύθυνσης)

Θέματα (Μέρος 1ο)

Απαντήσεις (Μέρος 2ο)

 

Ιστορία (Θεωρητικής κατεύθυνσης)

Θέματα (Μέρος 1ο)

Απαντήσεις (Μέρος 2ο)

 

 • Τετάρτη 20/05/2009

Μαθηματικά (Θετικής - Τεχνολογικής κατευθ.)

Θέματα (Μέρος 1ο)

Απαντήσεις (Μέρος 2ο)

 

Νεοελληνική Λογοτεχνία (Θεωρητικής κατεύθυνσης)

Θέματα / Απαντήσεις (Μέρος 1ο)

Θέματα / Απαντήσεις (Μέρος 2ο)

 

 • Δευτέρα 18/05/2009

Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής (Γενικής παιδείας)

Θέματα / Απαντήσεις

 

Βιολογία (Γενικής παιδείας)

Θέματα / Απαντήσεις

 

Φυσική (Γενικής παιδείας)

Θέματα / Απαντήσεις

 

Ιστορία (Γενικής παιδείας)

Θέματα / Απαντήσεις

 

 • Παρασκευή 15/05/2009

Νεοελληνική γλώσσα (Γενικής παιδείας)

Θέματα / Απαντήσεις (μέρος Α΄)

Θέματα / Απαντήσεις (μέρος Β΄)

 

 

ΘΕΜΑΤΑ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2008

Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ

 • Τρίτη 2/06/2008

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας - όλες οι κατευθύνσεις

Θέματα

Απαντήσεις

 

 • Σάββατο 31/05/2008

Λατινικά - Θεωρητικής κατεύθυνσης

Θέματα / Απαντήσεις

 

Χημεία - Θετικής κατεύθυνσης

Θέματα / Απαντήσεις

Θέματα / Απαντήσεις

 

Ανάπτυξη Εφαρμογών - Τεχνολογικής κατεύθ.

Θέματα / Απαντήσεις

Θέματα / Απαντήσεις

 

 • Πέμπτη 29/05/2008

Αρχαία Ελληνικά - Θεωρητικής κατεύθυνσης

Θέματα / Απαντήσεις

 

Φυσική - Θετικής & Tεχνολογικής κατεύθυνσης

Θέματα / Απαντήσεις

Θέματα / Απαντήσεις

 

 • Τρίτη 27/05/2008

Ιστορία - Θεωρητικής κατεύθυνσης

Θέματα / Απαντήσεις

 

Βιολογία - Θετικής κατεύθυνσης

Θέματα / Απαντήσεις

 

Χημεία Βιοχημεία - Τεχνολογικής κατευθ.

Θέματα / Απαντήσεις

 

Αρχές Οργάνωσης - Τεχνολογικής κατευθ.

Θέματα / Απαντήσεις

 

 • Σάββατο 24/05/2008

Μαθηματικά - Θετικής & Τεχνολ. κατευθυνσης

Θέματα / Απαντήσεις (Μέρος Α)

Θέματα / Απαντήσεις (Μέρος Β)

 

Νεοελληνική λογοτεχνία - Θεωρητικής κατευθ.

Θέματα / Απαντήσεις

 

 • Πέμπτη 22/05/2008

Φυσική Γενικής Παιδείας

Θέματα / Απαντήσεις

 

Μαθηματικά Γενικής παιδείας

Θέματα / Απαντήσεις - (A' Mέρος)

Θέματα / Απαντήσεις - (Β' Mέρος)

 

Βιολογία Γενικής παιδείας

Θέματα / Απαντήσεις

 

Ιστορία Γενικής παιδείας

Θέματα / Απαντήσεις

 

 • Τρίτη 20/05/2008

Νεοελληνική Γλώσσα

Θέματα / Απαντήσεις

 

 

ΘΕΜΑΤΑ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2007

Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ

 • Σάββατο 2/06/2007

Αρχές Οικονομ. Θεωρίας - Κατεύθ.

Θέματα / Απαντήσεις

 

 • Πέμπτη 31/05/2007

Λατινικά - Θεωρητικής κατεύθ.

Θέματα / Απαντήσεις

 

Χημεία - Θετικής κατεύθ.

Θέματα / Απαντήσεις - (A' Mέρος)

Θέματα / Απαντήσεις - (Β' Mέρος)

 

Αναπτυξη Εφαρμ. σε Προγραμμ. Περιβάλλον (πληροφ) - Τεχνολ. κατεύθ.

Θέματα - (Α' Μέρος)

Απαντήσεις - (Β' Μέρος)

 

 • Τρίτη 29/05/2007

Φυσικής Θετικής - Τεχνολογικής κατεύθ.

Θέματα / Απαντήσεις

 

Αρχαία Θεωρητικής κατεύθ.

Θέματα / Απαντήσεις

 

 • Σάββατο 26/05/2007

Ιστορία Θεωρητικής κατεύθυνσης

Θέματα / Απαντήσεις

 

Βιολογία Θετικής κατεύθ.

Θέματα / Απαντήσεις - (Α' Μέρος)

Θέματα / Απαντήσεις - (Β' Μέρος)

 

Αρχές Οργάνωσης-Διοίκησης Τεχνολ. κατεύθ.

Θέματα / Απαντήσεις

 

 • Πέμπτη 24/05/2007

Μαθηματικά Θετικής & Τεχνολογικής κατεύθ.

Θέματα / Απαντήσεις

 

Νεολληνική Λογοτεχνία Θεωρητικής κατεύθ.

Θέματα / Απαντήσεις - (Α' Μέρος)

Θέματα / Απαντήσεις - (Β' Μέρος)

 

 • Τρίτη 22/05/2007

Μαθηματικά & Στοιχεία στατιστικής - Θέματα / Απαντήσεις

Βιολογία (Γενικής παιδείας) - Θέματα / Απαντήσεις

Φυσική ( Γενικής παιδείας) - Θέματα / Απαντήσεις

Ιστορία (Γενικής παιδείας) - Θέματα / Απαντήσεις

 

 • Σάββατο 19/05/2007

Νεοελληνική γλώσσα ( Γενικής παιδείας) - Κείμενο / Απαντήσεις

 

ΘΕΜΑΤΑ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2006

Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ

 • Τρίτη 6/06/2006

Αρχές Οικονομίας 

Απαντήσεις

 

 • Σάββατο 3/06/2006

Χημεία 

Απαντήσεις

 

Αρχές οργάνωσης & διοίκησης 

Απαντήσεις

 

Λατινικά 

Απαντήσεις

 • Πέμπτη 1/06/2006

Φυσική κατεύθυνσης 

Απαντήσεις

 

Αρχαία κατεύθυνσης 

Απαντήσεις

 • Τρίτη 30/05/2006

Ανάπτυξη Εφαρμογών Τεχνολογίας 

Απαντήσεις

 

Ιστορία Θεωρητικής 

Απαντήσεις

 

Βιολογία Θετικής 

Απαντήσεις

 • Σάββατο 27/05/2006

Νεοελληνικής Λογοτ. Θεωρητ. κατεύθυνσης 

Απαντήσεις

 

Μαθηματικά Θετικής & Τεχνολ/κής κατευθ. 

Απαντήσεις

 • Πέμπτη 25/05/2006

Βιολογία Γενικής Παιδείας 

Απαντήσεις

 

Μαθηματικά Γενικής Παιδείας 

Απαντήσεις

 • Τρίτη 23/05/2006

Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας 

Απαντήσεις

 

ΘΕΜΑΤΑ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2005

Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ

 • Σάββατο 21/05/2005

Ιστορία Γενικής Παιδείας 

Απαντήσεις

 • Τρίτη 24/05/2005

Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας 

Απαντήσεις

 • Πέμπτη 26/05/2005

Βιολογία Γενικής Παιδείας 

Απαντήσεις

 • Σάββατο 28/05/2005

Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής Γενικής Παιδείας 

Απαντήσεις

 • Τρίτη 31/05/2005

Μαθηματικά θετικής & τεχνολογικής κατεύθυνσης 

Απαντήσεις

 

Νεοελληνική λογοτεχνία Θεωρητικής κατεύθυνσης 

Απαντήσεις

 • Πέμπτη 02/06/2005

Φυσική Γενικής Παιδείας 

Απαντήσεις

 • Σάββατο 4/06/2005

Ιστορία θεωρητικής κατεύθυνσης 

Απαντήσεις

 

Βιολογία θετικής κατεύθυνσης 

Απαντήσεις

 

Χημεία - Βιοχημεία τεχνολογικής κατεύθυνσης 

Απαντήσεις

 

Ανάπτυξη εφαρμογ. σε Προγ. Περιβάλλον Τεχν. κατεύθυνσης 

Απαντήσεις

 

 • Τρίτη 7/06/2005

Αρχαία Ελληνικά Θεωρ. κατεύθ. 

Απαντήσεις

 

Φυσική Θετ. Τεχν. Κατεύθ. 

Απαντήσεις

 • Πέμπτη 9/06/2005

Λατινικά Θεωρ. κατεύθ. 

Απαντήσεις

 

Χημεία Θετικής κατεύθ. 

Απαντήσεις

 

Ηλεκτρολογία Τεχνολ. κατεύθ. 

Απαντήσεις

 

Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης επιχειρήσεων Τεχνολ. κατεύθ. 

Απαντήσεις

 • Σάββατο 11/06/2005

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Επιλογής 

Απαντήσεις

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2004

Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ

 • Τρίτη 18/05/2004

Ιστορία Γενικής Παιδείας Απαντήσεις

 • Πέμπτη 20/05/2004

Γλώσσα Γενικής Παιδείας  Απαντήσεις

ΘΕΜΑΤΑ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2003


Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ

 • Τρίτη 20/05/2003

Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας

 • Πέμπτη 22/05/2003

Άλγεβρα Γενικής Παιδείας

 • Σάββατο 24/05/2003

Αρχαία Ελληνικά Κείμ. Θεωρητικής Κατ/νσης

Αρχαία Ελλ. Κείμ. Απαντήσεις
(Απαιτείται το Adobe PageMaker)

Χημεία Θετικής Κατ/νσης

Τεχνολογία Επικοινων. Τεχνολογικής Κατ/νσης

 

 • Τρίτη 27/05/2003

Αρχές Φιλοσοφίας Θεωρητικής Κατ/νσης

Φυσική Θετικής Κατ/νσης

Φυσική Τεχνολογικής Κατ/νσης

 • Πέμπτη 29/05/2003

Αρχαία Ελλ.Γλώσσα Γενικής Παιδείας και Γραμματεία

 • Σάββατο 31/05/2003

Λατινικά Θεωρητικής Κατ/νσης

        Μαθηματικά Θετικής Κατ/νσης

Μαθηματικά Τεχνολογικής Κατ/νσης

 • Τρίτη 03/06/2003

Φυσική Γενικής Παιδείας

 • Πέμπτη 05/06/2003

Ιστορία Γενικής Παιδείας

 • Σάββατο 07/06/2003

Γεωμετρία Γενικής Παιδείας

Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ

 • Τρίτη 20/05/2003

Ιστορία Γενικής Παιδείας

 • Πέμπτη 22/05/2003

Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας

 • Σάββατο 24/05/2003

Βιολογία Γενικής Παιδείας

 • Τρίτη 27/05/2003

Μαθηματικά και στοιχεία Γενικής Παιδείας Στατιστικής

 • Πέμπτη 29/05/2003

Νεοελληνική Θεωρητικής Κατ/νσης Λογοτεχνία

          Μαθηματικά Θετικής Κατ/νσης

Μαθηματικά Τεχνολογικής Κατ/νσης

 • Σάββατο 31/05/2003

Φυσική Γενικής Παιδείας

 • Τρίτη 03/06/2003

Ιστορία Θεωρητικής Κατ/νσης

          Βιολογία Θετικής Κατ/νσης

          Χημεία-Βιοχημεία Τεχνολογικής Κατ/νσης

Ανάπτυξη Εφαρμογών Τεχνολογικής Κατ/νσης
σε Προγραμματιστικό
Περιβάλλον

 • Πέμπτη 05/06/2003

Αρχαία Ελληνικά Θεωρητικής Κατ/νσης

         Φυσική Θετικής Κατ/νσης

Φυσική Τεχνολογικής Κατ/νσης

 • Σάββατο 07/06/2003

Λατινικά Θεωρητικής Κατ/νσης

Χημεία Θετικής Κατ/νσης

Ηλεκτρολογία Τεχνολογικής Κατ/νσης

Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρ.

 • Δευτέρα 09/06/2003

Αρχές Οικονομικής Επιλογής όλων των Κατ/νσεων Θεωρίας

(Για την ανάγνωση των θεμάτων, απαιτείται το πρόγραμμα Adobe Acrobat Reader. )

A ΛΥΚΕΙΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΜΑΘΗΜΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
22/4/2003

ΑΛΓΕΒΡΑ
ΣΕΛΙΔΑ 1
ΣΕΛΙΔΑ 2
ΣΕΛΙΔΑ 3
ΣΕΛΙΔΑ 4
ΣΕΛΙΔΑ 5

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
22/4/2003 ΦΥΣΙΚΗ
ΣΕΛΙΔΑ 1
ΣΕΛΙΔΑ 2
ΣΕΛΙΔΑ 3
ΣΕΛΙΔΑ 4
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
22/4/2003 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
ΣΕΛΙΔΑ 1
ΣΕΛΙΔΑ 2
ΣΕΛΙΔΑ 3
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
B ΛΥΚΕΙΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΜΑΘΗΜΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
21/5/2002
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΘΕΜΑΤΑ  

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

 

23/5/2002

ΦΥΣΙΚΗ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΘΕΜΑΤΑ

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

 

25/5/2002
ΑΡΧΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΘΕΜΑΤΑ  
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  
25/5/2002
ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΘΕΜΑΤΑ  
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  
25/5/2002
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
ΘΕΜΑΤΑ  
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  
28/5/2002
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΘΕΜΑΤΑ  
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  
28/5/2002
ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  
30/5/2002
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΘΕΜΑΤΑ  
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  
1/6/2002
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΘΕΜΑΤΑ  
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  
4/6/2002
ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΘΕΜΑΤΑ  
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  
6/6/2002
ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΘΕΜΑΤΑ  
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  
6/6/2002
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  
8/6/2002
ΑΛΓΕΒΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΘΕΜΑΤΑ  
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  

 

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΜΑΘΗΜΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
21/5/2002 ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
  ΘΕΜΑΤΑ  
  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  
23/5/2002 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
  ΘΕΜΑΤΑ  
  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  
25/5/2002 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
  ΘΕΜΑΤΑ  
  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  
28/5/2002 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
  ΘΕΜΑΤΑ  
  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  
30/5/2002 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
  ΘΕΜΑΤΑ  
  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  
30/5/2002 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
  ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  
1/6/2002 ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
  ΘΕΜΑΤΑ  
  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  
1/6/2002 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
  ΘΕΜΑΤΑ  
  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  
1/6/2002 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  
  ΘΕΜΑΤΑ  
  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  
4/6/2002 ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
  ΘΕΜΑΤΑ  
  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  
6/6/2002 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
  ΘΕΜΑΤΑ  
  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  
6/6/2002 ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
  ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  
8/6/2002 ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
  ΘΕΜΑΤΑ  
  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  
8/6/2002 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
  ΘΕΜΑΤΑ  
  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  
8/6/2002 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
  ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  
  ΘΕΜΑΤΑ  
  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  
10/6/2002 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
  ΘΕΜΑΤΑ  
  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  

ΠΑΝΩ

 

 

Created by